Organizatorem Wielkiej Parady Smoków jest TEATR GROTESKA

Dyrektor Teatru Groteska - Adolf Weltschek
Pomysłodawca Wielkiej Parady Smoków - Adolf Weltschek
Reżyseria Wielkiego Widowiska na Wiśle - Adolf Weltschek



Koordynator Wielkiej Parady Smoków
Anna Tarnowska
a.tarnowska@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 245

Produkcja Widowiska
Jacek Stankiewicz
j.stankiewicz@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 226

Koordynator Pikniku Rodzinnego
Dominika Jarzyna
d.jarzyna@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 235

Koordynator Parady Smoków
Aleksandra Treapka - Kowalska
a.kowalska@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew.335

PR
Aleksandra Karkos
pr@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 227

Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji
Michał Stankiewicz
m.stankiewicz@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 257


BIURO OBSŁUGI WIDOWNI:

Odbioru biletów na Lożę VIP można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Widowni.
kontakt: (12) 633 37 62, fax. (12) 632 92 00, (12) 633 48 22 + nr wewnętrzny

Artur Włodek wew. 238
Weronika Bis wew. 244
Weronika Semkowicz wew. 258

 

MASZ PYTANIE?




Wyślij

NEWSY

banner unia europejska

Projekt 13. Małopolska Parada Smoków 2013. Nowa tradycja jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PROGRAM