Organizatorem Wielkiej Parady Smoków jest TEATR GROTESKA

Dyrektor Teatru Groteska - Adolf Weltschek
Pomysłodawca Wielkiej Parady Smoków - Adolf Weltschek
Reżyseria Wielkiego Widowiska na Wiśle - Adolf Weltschek


 

Koordynator Wielkiej Parady Smoków                           Produkcja Widowiska
Jolanta Hofer                                                                        Jacek Stankiewicz
j.hofer@groteska.pl                                                              j.stankiewicz@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 227                                                    (12) 633-48-22 wew. 226

                 


 

MASZ PYTANIE?
Wyślij

Parada Smoków

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie formularza (dołączony poniżej) w terminie do 31 marca 2020.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

Zasady udziału określa Regulamin Konkursu

POBIERZ REGULAMIN

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
j.hofer@groteska.pl

 

 

 

 

Parada Smoków

banner unia europejska

Projekt 13. Małopolska Parada Smoków 2013. Nowa tradycja jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PROGRAM