Organizatorem Wielkiej Parady Smoków jest TEATR GROTESKA

Dyrektor Teatru Groteska - Adolf Weltschek
Pomysłodawca Wielkiej Parady Smoków - Adolf Weltschek
Reżyseria Wielkiego Widowiska na Wiśle - Adolf Weltschek


 

Koordynator Wielkiej Parady Smoków                           Produkcja Widowiska
Jolanta Hofer                                                                        Jacek Stankiewicz
j.hofer@groteska.pl                                                              j.stankiewicz@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 227                                                    (12) 633-48-22 wew. 226

                 


 

MASZ PYTANIE?
Wyślij

O PARADZIE SMOKÓW

20. WIELKA PARADA SMOKÓW. Smoki na 75-lecie Teatru Groteska

30 i 31 MAJA 2020 r.

W tym roku Groteska obchodzi aż dwa jubileusze! Pierwszy to 20. edycja Smoczego Święta, które co roku gromadzi tłumy swoich miłośników. Drugim są już 75. urodziny Teatru Groteska!  Postanowiliśmy połączyć te święta i pod koniec maja celebrować podwójnie. Stąd tegoroczny temat Wielkiej Parady Smoków. 

Wszystkich miłośników smoków i dobrej zabawy zapraszamy do współtworzenia tego barwnego smoczego wydarzenia, które każdego roku gromadzi tysiące mieszkańców Krakowa i turystów z całego świata.

Od siedemdziesięciu pięciu lat Teatr proponuje repertuar mający przekazać najwyższe wartości, korzystając tym samym z ponadczasowych tekstów kultury. Spektakle Groteski rozwijają wyobraźnię czerpiąc z możliwości teatru formy.

Szukając inspiracji do tworzenia tegorocznych smoczych uczestników, możecie przyglądnąć się stylistyce scenografów, którzy przygotowywali projekty dla Groteski kiedyś lub tych, którzy nadal tworzą jej historię. Są wśród nich najwybitniejsi ludzie teatru m.in.: Kazimierz Mikulski, Jerzy i Lidia Skarżyńscy, Jan Polewka i Małgorzata Zwolińska.

Ale inspiracją nie musi być jedynie przestrzeń Groteski. Możliwości jest mnóstwo! Wizerunki smoków mogą nawiązywać do rozmaitych nurtów sztuki polskiej i światowej: poczynając od socrealizmu, przez abstrakcjonizm i konstruktywizm, sztukę instalacji i performance, op-art i pop-art, na nurtach współczesnych - z graffiti włącznie - kończąc. A także konkretnych artystów: Kantora, Strzemińskiego, Brzozowskiego, Jaremianki, Brzozowskiego, Nowosielskiego, Beksińskiego, Dudy-Gracza, Beresia, Hasiora i innych wspaniałych Artystów, którzy potrafią poruszyć Waszą wyobraźnię.


Mamy nadzieję, że szeroki wachlarz możliwości pobudzi kreatywność smoczych artystów i 31. maja spotkamy się w oszałamiająco różnorodnym gronie!

 

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu mogą być placówki (publiczne i niepubliczne) o charakterze kulturalno-oświatowym i oświatowym z terenu całego kraju (szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły integracyjne, szkoły specjalne, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury, kluby kultury itp.).

Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 31 marca 2020r. zgłosić chęć udziału
w Konkursie, przesyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: a.tatara@groteska.pl (formularz w postaci skanu oryginalnie podpisanego dokumentu należy przesłać w formacie pdf lub jpg – nie akceptujemy fotografii formularza!) lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Groteska ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków z dopiskiem „Parada Smoków 2020”.

UWAGA! W konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 smoków. O możliwości wzięcia udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określone zostały w regulaminie konkursu

POBIERZ REGULAMIN

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie formularza (dołączony poniżej) w terminie do 31 marca 2020.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Kontakt: Agnieszka Tatara e-mail: a.tatara@groteska.pl

banner unia europejska

Projekt 13. Małopolska Parada Smoków 2013. Nowa tradycja jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PROGRAM