Organizatorem Wielkiej Parady Smoków jest TEATR GROTESKA

Dyrektor Teatru Groteska - Adolf Weltschek
Pomysłodawca Wielkiej Parady Smoków - Adolf Weltschek
Reżyseria Wielkiego Widowiska na Wiśle - Adolf Weltschek


 

Koordynator Wielkiej Parady Smoków                           Produkcja Widowiska
Weronika Bis                                                                         Jacek Stankiewicz
w.bis@groteska.pl                                                                j.stankiewicz@groteska.pl
(12) 633-48-22 wew. 257                                                    (12) 633-48-22 wew. 226

Koordynator Pikniku Rodzinnego                                    Koordynator Parady Smoków


 

MASZ PYTANIE?
Wyślij

O PARADZIE SMOKÓW

19. WIELKA PARADA SMOKÓW. W CZTERDZIEŚCI SMOKÓW DOOKOŁA ŚWIATA

1,2 CZERWCA 2019 r.

W pierwszy weekend czerwca Teatr Groteska zaprasza do Krakowa na jedyne w swoim rodzaju kolorowe smocze święto. Przed nami kolejna – już 19. Wielka Parada Smoków.

 

Smoki – temat przewodni każdej parady – każdorazowo traktowane są w innym ujęciu, jednak zawsze stanowią pretekst do podnoszenia kompetencji twórczych wśród uczestników, są także elementem integrującym wszystkie elementy wydarzenia.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZEGO SMOKA PARADY 2019 r.

Wszystkich miłośników smoków i dobrej zabawy zapraszamy do współtworzenia tego barwnego smoczego wydarzenia, które każdego roku gromadzi tysiące mieszkańców Krakowa i turystów
z całego świata.

 

Tym razem za inspirację dla smoczych postaci, biorących udział w Paradzie, posłuży powieść Juliusza Verne'a "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

Z pewnością powieść pobudzi wyobraźnię smoczych wizjonerów i kreatorów, a my wszysycy będziemy mieli okazję spotkać się z różnorodnością kultur na wszystkich kontynentach.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu mogą być placówki (publiczne i niepubliczne) o charakterze kulturalno-oświatowym i oświatowym z terenu całego kraju (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły integracyjne, szkoły specjalne, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury, kluby kultury itp.).

Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 31 marca 2019r. zgłosić chęć udziału
w Konkursie, przesyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: (formularz w postaci skanu oryginalnie podpisanego dokumentu należy przesłać w formacie pdf lub jpg – nie akceptujemy fotografii formularza!) lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Groteska ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków z dopiskiem „Parada Smoków 2019”.

UWAGA! W konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 smoków. O możliwości wzięcia udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określone zostały w regulaminie konkursu

POBIERZ REGULAMIN

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie formularza (dołączony poniżej) w terminie do 31 marca 2019.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Kontakt: Weronika Bis e-mail:

banner unia europejska

Projekt 13. Małopolska Parada Smoków 2013. Nowa tradycja jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PROGRAM